Persoonlijke begeleiding

 
Je hoeft natuurlijk niet een klacht te hebben om toch een stukje verder te willen komen in het leven en soms dient zich inderdaad iets aan in de vorm van een klacht en/of een hulpvraag. Beeldende vorming is een goede manier om inzicht te krijgen in je eigen proces. Tijdens de tekensessies wordt duidelijk waar iemand wil/kan groeien en wat daar voor nodig is.
Tijdens de persoonlijke begeleiding wordt er beeldend gewerkt. Dat wil zeggen, er wordt niet alleen getekend, maar in principe kunnen alle beeldende technieken worden aangereikt waaronder verf, klei, speksteen enz. Je gaat a.h.w. in gesprek met je kunstwerkstuk. Omdat bezig zijn met kunst al helend werkt ben je tijdens het werken al bezig te vèrwerken. Je eigen observatie zal uitmaken in hoeverre jij je  bewust wordt van wat er speelt binnenin jezelf.
 
 
 
 
 
Ouder- en kindbegeleiding
 
Samen tekenen
Wanneer ouders vragen hebben over kun kind(eren) is het mogelijk dit samen te komen tekenen. In een tekening kan de dynamiek die er heerst in het systeem helder worden, waardoor er inzicht ontstaat over het handelen van de ouders en het reageren van het kind.
 
Opvoedopstelling
Ook kan een individuele systeem opstelling gedaan worden waardoor de ouder aan den lijve gaat ervaren wat er speelt in de gezinsdynamiek.
Hiervoor is het niet nodig dat het kind er bij aanwezig is. De ouder gaat ervaren en wordt zich bewust van de dynamiek in het gezin. Hierdoor zullen er in het gezin al veranderingen op gang gebracht worden.
 
 
Prijs
Een sessie duurt 1 tot 1 ½ uur.
Kosten zijn 75 euro
 
 

Persoonlijke begeleiding